Der var engang - men nu er det endnu bedre

I 1981 etablerede Knudtzons adm. direktør Erik Pedersen Multi Scan, som frem til computerteknikkens positive udvikling gav ham og medarbejderne nogle fantastisk travle år. Kunder i USA, Norge og Sverige gjorde Multi Scan til en international virksomhed, hvor 50% af omsætningen stammede fra export.

I 1995 var tiden moden til at supplere firmaets aktiviteter med et offsettrykkeri, hvilket førte til køb af Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri A/S. Netop dette trykkeri var både veletableret og havde et godt renommé i hele Danmark.

Entusiasme, sund fornuft og dyb respekt for opgaverne er nogle af de dyder, som er fulgt med trykkeriet lige siden det blev grundlagt i 1875. Vi er sikre på, det er årsagen til, at vores trofaste kunder er tilfredse med den høje kvalitet, vi leverer. I hvert fald er deres tilbagemeldinger med til at styrke den arbejdsglæde, som vi også anser som et uundværligt incitament for at levere optimale løsninger.

Hver enkelt trykmaskine er et historisk led i den udvikling, som Knudtzon har været inde i lige siden sin spæde start. Dengang var adressen midt i København, hvor offsettrykkeriet lå på flere etager. Papirballerne måtte derfor hejses op med elevator. Men da tiden på daværende tidspunkt ikke var så stor en magtfaktor som i dag, var adressen ingen hindring for, at trykkeriet udviklede sig til at blive et af landets førende på sit område. I 1875 startede knudtzon med bogtryk. I dag er Knudtzon en moderne grafisk virksomhed med alle faciliteter. Hvorfor navnet i 2007 blev ændret fra Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri A/S til Knudtzon Graphic A/S.

Trykklare fordele

I dag er Knudtzon helt nede på jorden, hvad selve placeringen angår. Maskinparken har derimod udviklet sig i et astronomisk tempo, som gør, at vi er et skridt foran på dette konkurrenceprægede marked. Vores fornemste opgave er at levere til tiden og i en kvalitet, der gør både kunder og os stolte af at være afsendere. For at nå dette mål involverer vores medarbejdere sig dybt i hver enkelt opgave – lige fra den første kontakt – til opgaven er godkendt af kunden og godt leveret.